ภาพบรรยากาศสัมมนาสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 27 ธันวาคม 2559

สัมมนาสมาชิกก่อนวัยเกษียณ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2559

วันที่ 24-25  ธันวาคม  2559

ณ โรงแรม เดอะเวโรน่า @ ทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี