ภาพกิจกรรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมรุ่นที่ 24 (ทีรามิสุ & บานอฟฟี่ )

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 10 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 24

(ทีรามิสุ&บานอฟฟี่)

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพ