ภาพกิจกรรมโครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2561

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

หลักสูตร “วิปัสสนาปฏิบัติธรรม”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน  2561

ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK