ภาพกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ ๙) รุ่นที่ 6

ย้อนกลับ Zoom ภาพต่อไป
หมวด : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สร้างเมื่อ : 27 ตุลาคม 2560

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ 9 วัด) รุ่นที่ 6

วันที่ 21-22 ตุลาคม 2560

ณ จังหวัดนนทบุรี - จังหวัดกาญจนบุรี - จังหวัดนครปฐม