CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >
วันที่ / เวลา
กิจกรรม
สถานที่
หมวดหมู่
14 สิงหาคม 2019
00:00 - 00:00
อู่ตะเภา 
สัมมนาสมาชิก
09 สิงหาคม 2019
00:00 - 00:00
หลานหลวง 
สัมมนาสมาชิก
05 พฤษภาคม 2018
00:00 - 00:00
โรงแรมดุสิตพัทยา จ.ชลบุรี 
สัมมนาสมาชิก
30 มกราคม 2018
00:00 - 00:00
 
สัมมนาสมาชิก
29 มกราคม 2018
00:00 - 00:00
 
สัมมนาสมาชิก
09 มกราคม 2018
00:00 - 00:00
 
สัมมนาสมาชิก
16 ตุลาคม 2015 - 18 ตุลาคม 2015
00:00 - 00:00
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 
สัมมนาสมาชิก
10 ตุลาคม 2015 - 11 ตุลาคม 2015
08:00 - 17:00
โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 
สัมมนาสมาชิก
03 ตุลาคม 2015
00:00 - 00:00
 
สัมมนาสมาชิก
22 สิงหาคม 2015 - 23 สิงหาคม 2015
00:00 - 00:00
โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟท์เฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 
สัมมนาสมาชิก
18 กรกฎาคม 2015 - 19 กรกฎาคม 2015
00:00 - 00:00
โรงแรมดุสิตพัทยา จ.ชลบุรี 
สัมมนาสมาชิก
02 มีนาคม 2015 - 30 เมษายน 2015
08:30 - 14:30
สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 สำนักงาน 
สัมมนาสมาชิก
20 กุมภาพันธ์ 2015
00:00 - 00:00
ห้องประชุมใหญ่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) สำนักงานสุวรรณภูมิ 
อื่นๆ
17 กุมภาพันธ์ 2015
00:00 - 00:00
ทุกหน่วยเลือกตั้ง 
สัมมนาสมาชิก
25 ตุลาคม 2014 - 26 ตุลาคม 2014
00:00 - 00:00
บ้านจำรุง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง 
สัมมนาสมาชิก
06 กันยายน 2014 - 07 กันยายน 2014
00:00 - 00:00
โรงแรมโนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง 
สัมมนาสมาชิก
30 สิงหาคม 2014
00:00 - 00:00
ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) 
สัมมนาสมาชิก
23 สิงหาคม 2014 - 24 สิงหาคม 2014
00:00 - 00:00
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
สัมมนาสมาชิก
02 สิงหาคม 2014 - 03 สิงหาคม 2014
00:00 - 00:00
โรงแรมแพนเทอร์ ครีก รีสอร์ม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
สัมมนาสมาชิก
05 กรกฎาคม 2014 - 06 กรกฎาคม 2014
00:00 - 00:00
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
สัมมนาสมาชิก
14 สิงหาคม 2019 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : ให้บริการนอกสถานที่ (อู่ตะเภา)
สถานที่ : อู่ตะเภา 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
09 สิงหาคม 2019 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : ให้บริการนอกสถานที่ (หลานหลวง)
สถานที่ : หลานหลวง 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
05 พฤษภาคม 2018 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมรุ่นที่
สถานที่ : โรงแรมดุสิตพัทยา จ.ชลบุรี 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

โครงการ อบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมรุ่นที่ 24  (ทีรามิสุ & บานอฟฟี่ )

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

ณ โรงแรมรามาร์กาเด็นท์  ถนน วิภาวดิรังสิต

กรุงเทพมหานคร

30 มกราคม 2018 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์สัญจร (หลักสี่)
สถานที่ :  
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
29 มกราคม 2018 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์สัญจร (สุวรรณภูมิ)
สถานที่ :  
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
09 มกราคม 2018 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์สัญจร (หลักสี่)
สถานที่ :  
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
16 ตุลาคม 2015 - 18 ตุลาคม 2015
00:00 - 00:00
กิจกรรม : โครงการออมบุญ ครั้งที่ 3
สถานที่ : ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

โครงการออมบุญ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

ณ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

10 ตุลาคม 2015 - 11 ตุลาคม 2015
08:00 - 17:00
กิจกรรม : กิจกรรมสัมมนาสมาชิก รุ่น 134 ประจำปี 2558
สถานที่ : โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
03 ตุลาคม 2015 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : อบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม (การทำซูซิ)
สถานที่ :  
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก
22 สิงหาคม 2015 - 23 สิงหาคม 2015
00:00 - 00:00
กิจกรรม : สัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2558
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟท์เฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2558

หลักสูตร "ใช้ชีวิตให้สุขกาย สบายใจใกล้วัยเกษียณอายุ"

ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558

ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟท์เฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี

18 กรกฎาคม 2015 - 19 กรกฎาคม 2015
00:00 - 00:00
กิจกรรม : สัมมนาสมาชิกที่เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 8
สถานที่ : โรงแรมดุสิตพัทยา จ.ชลบุรี 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 8 ประจำปี 2558

หลักสูตร "การใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังพ้นวัยเกษียณ"

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558

ณ โรงแรมดุสิตพัทยา จังหวัดชลบุรี

02 มีนาคม 2015 - 30 เมษายน 2015
08:30 - 14:30
กิจกรรม : สมาชิกติดต่อขอรับค่าอาหารและค่าพาหนะ
สถานที่ : สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 สำนักงาน 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สมาชิกที่ยังไม่ได้รับค่าอาหารและค่าพาหนะในวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 3 สำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น

20 กุมภาพันธ์ 2015 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) สำนักงานสุวรรณภูมิ 
หมวดหมู่ : อื่นๆ

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ ห้องประชุมใหญ่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) สำนักงานสุวรรณภูมิ

17 กุมภาพันธ์ 2015 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
สถานที่ : ทุกหน่วยเลือกตั้ง 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2558

 

25 ตุลาคม 2014 - 26 ตุลาคม 2014
00:00 - 00:00
กิจกรรม : โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 4
สถานที่ : บ้านจำรุง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557

ณ บ้านจำรุง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง

06 กันยายน 2014 - 07 กันยายน 2014
00:00 - 00:00
กิจกรรม : สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 6
สถานที่ : โรงแรมโนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 6 ประจำปี 2557

หลักสูตร "ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขหลังพ้นวัยเกษียณ"

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557

ณ โรงแรมโนโวเทล ริมแพ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

30 สิงหาคม 2014 | 00:00 - 00:00
กิจกรรม : พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium) 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium)

สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

23 สิงหาคม 2014 - 24 สิงหาคม 2014
00:00 - 00:00
กิจกรรม : สัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2557
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สัมมนาสมาชิกที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2557

หลักสูตร "ใช้ชีวิตให้สุขกาย สบายใจใกล้วัยเกษียณอายุ"

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

02 สิงหาคม 2014 - 03 สิงหาคม 2014
00:00 - 00:00
กิจกรรม : สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 131
สถานที่ : โรงแรมแพนเทอร์ ครีก รีสอร์ม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 131

หลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์"

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมแพนเทอร์ ครีก รีสอร์ม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

05 กรกฎาคม 2014 - 06 กรกฎาคม 2014
00:00 - 00:00
กิจกรรม : สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 130
สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี 
หมวดหมู่ : สัมมนาสมาชิก

สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 130 ประจำปี 2557

หลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์"

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

 

หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >