CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 4

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
25 ตุลาคม 2014 - 26 ตุลาคม 2014 / 00:00-00:00
สถานที่ :
บ้านจำรุง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง
รายละเอียด :

โครงการสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557

ณ บ้านจำรุง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง