CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการออมบุญ ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
16 ตุลาคม 2015 - 18 ตุลาคม 2015 / 00:00-00:00
สถานที่ :
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
รายละเอียด :

โครงการออมบุญ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2558

ณ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย