CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 131

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
02 สิงหาคม 2014 - 03 สิงหาคม 2014 / 00:00-00:00
สถานที่ :
โรงแรมแพนเทอร์ ครีก รีสอร์ม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด :

สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 131

หลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์"

ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557

ณ โรงแรมแพนเทอร์ ครีก รีสอร์ม เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา