CALENAR

ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 130

หมวดหมู่ :
สัมมนาสมาชิก
วันที่ :
05 กรกฎาคม 2014 - 06 กรกฎาคม 2014 / 00:00-00:00
สถานที่ :
โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
รายละเอียด :

สัมมนาสมาชิกในต่างจังหวัด รุ่นที่ 130 ประจำปี 2557

หลักสูตร "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์"

ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2557

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี